Tối ưu số lượng kết nối đến server cho website

Tối ưu số lượng kết nối đến server cho website

Như các bạn đã biết, khi một trang web html được tải xuống nó còn bao gồm các tài nguyên khác như css, hình ảnh, javascript. Thường chúng ta thường di chuyển chúng ra một tập tin để dễ dàng chỉnh sửa website sau này, mỗi tài nguyên đó sẽ mất thêm một kết nối tới server để tải về. Thông thường mỗi trang html hiện nay được tải xuống thường rơi vào > 20 kết nối.

Tối ưu giảm kết nối server cho website.

Tối ưu giảm kết nối server cho website.

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn giảm số lượng kết nối tới server để website hoạt động nhanh hơn, thông qua việc giảm một số request của các hình ảnh thường xuyên sử dụng trên website.

Hướng dẫn thực hiện

Thông thường chúng ta thường hay sử dụng thẻ <img src=”link ảnh” /> hoặc trong css thì background:url(link ảnh) phải không nào?

Bước 1: Đầu tiên truy cập website: http://www.base64-image.de đây là website hỗ trợ tải một bức ảnh lên và chuyển sang mã base64. Sau khi truy cập vào website các bạn chọn nút màu vàng “Upload Image” sẽ có giao diện như dưới đây:

Giao diện tải ảnh

Giao diện tải ảnh

Bước 2: Bạn chọn tập tin tải lên, sau đó bấm nút “Encode Image” sẽ có giao diện như sau:

Copy code

Copy code

Một giao diện như hình trên sẽ hiện ra, tại đây nếu các bạn sử dụng thẻ <img thì copy đoạn “XHTML Image“, css thì copy đoạn “CSS Background Image“.

Kết luận

Khi sử dụng cách làm trên, hình ảnh đó sẽ không coi là một tài nguyên ngoài nữa, và sẽ không mất thêm một kết nối để tải về vì vậy tốc độ website của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều đó nhé!.