Giới thiệu Zend Framework 2 là một PHP  Framework mã nguồn mở được xây dựng và phát triển bởi các chuyên gia PHP hàng đầu .  Zend Framework