Giới thiệu Hiện nay, lập trình trình hướng đối tượng (OOP) đã trở nên phổ biến và khá quen thuộc với dân lập trình, các lập trình viên