Lập trình kết nối PHP thao tác dữ liệu với MongoDB

Lập trình kết nối PHP với MongoDB

Ở bài viết trước Hướng dẫn quản trị MongoDB với RockMongo các bạn đã biết cách cài đặt PHP Driver cho Webserver và sử dụng công cụ RockMongo để quản lý các CSDL, Collection, … rồi phải không? Điều đầu tiên, để kết nối PHP với MongoDB là bạn phải cài được thư viện php_mongo.dll cho web server như bài viết hướng dẫn trước của mình đã nhé!.

Lập trình kết nối PHP với MySQL

Lập trình kết nối PHP với MySQL

1. Tạo kết nối PHP với MongoDB

Đoạn mã sau sẽ có giúp bạn tạo một kết nối giữa PHP và MongoDB để làm việc

2. Thêm một document cho collection

 Trường hợp bạn muốn lấy MongoID mới nhất cho document vừa được insert để giải quyết các yêu cầu như: Lấy mã thành viên mới nhất, lấy mã bài viết mới nhất thì sử dụng đoạn mã sau:

 Lưu ý: Với MongoDB bạn không cần tạo trước tên CSDL, tên Collection trong quá trình thực hiện insert document, hệ thống sẽ tự động tạo tên CSDL, tên Collection cần lưu trữ cho bạn!

3. Cập nhật document cho collection

 4. Xóa document cho collection

 Lời kết

Như các bạn thấy đó, thao tác và làm việc với MongoDB không có điều gì là khó khăn cả. Với những đoạn code mẫu trên bạn có thể dễ dàng làm quen với các thao tác thông dụng khi làm việc với cơ sở dữ liệu như: thêm/sửa/xóa. Các bạn có thể tự viết cho mình những object class chuyên dụng để làm việc với CSDL mới để dễ dàng bảo trì hơn cho ứng dụng của mình nhờ những đoạn mã mẫu trên. Ở bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm quen với việc sử dụng PHP để truy vấn dữ liệu MongoDB.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng PHP truy vấn dữ liệu trong MongoDB