Kết hợp PHP làm việc với MySQL

Kết hợp PHP làm việc với MySQL

Nếu như một ứng dụng web mà không có sự lưu trữ, khai thác dữ liệu thì sẽ không có sự tương tác với người dùng và đó đơn giản chỉ là một website tĩnh. Ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL là một bộ đôi hoàn hảo đều là mã nguồn mở miễn phí. Hiện nay đang được hơn 50% số lượng web server sử dụng làm nền tảng chủ đạo cho hệ thống của mình. 

Ở bài viết trước Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta cũng có thể thấy được rằng đây cũng là một CSDL mạnh mẽ, hỗ trợ cực tốt cho mọi ứng dụng web từ đơn giản đến phức tạp. Đây sẽ là trái tim nơi lưu trữ mọi dữ liệu của website, thao tác người dùng của bạn. Vì vậy, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối từ PHP tới MySQL nhé!.

Kết hợp PHP với MySQL

Kết hợp PHP với MySQL

Sử dụng PHP kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL

Trước tiên để thao tác được với cơ sở dữ liệu MySQL, việc đầu tiên chúng ta cần phải khởi tạo được một kết nối giữa PHP và MySQL mới có thể thực hiện thao tác và truy vấn dữ liệu.

Để thực hiện kết nối với MySQL, Web Server của bạn cần phải hỗ trợ PHP Driver để được cung cấp các hàm làm việc với MySQL và các thông tin để kết nối bao gồm:

  • Host: Tên host của máy chủ MySQL bao gồm: localhost
  • User: Tài khoản đăng nhập MySQL
  • Pass: Mật khẩu đăng nhập MySQL
  • DB Name: Tên cơ sở dữ liệu

Demo code kết nối MySQL

Thực hiện truy vấn MySQL

Nếu bạn chưa hiểu về các câu lệnh truy vấn MySQL thì có thể truy cập vào: Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu MySQL

Hàm thực hiện truy vấn:

mysql_query(‘câu lệnh SQL’);

Ví dụ:

Xuất dữ liệu lấy được từ Database

Để xuất được dữ liệu từ Database, việc đầu tiên chúng ta cần làm vẫn là kết nối với CSDL và thực hiện truy vấn. Tùy vào truy vấn SQL của bạn mà chúng ta sẽ có một số cách lấy dữ liệu khác nhau.

Ví dụ trường hợp lấy thông tin của một sinh viên

 Ví dụ trường hợp lấy thông tin của nhiều sinh viên

Một số Lưu ý:

  • Tùy vào truy vấn của bạn trả về nhiều hay một bản ghi mà chúng ta sử dụng các phương pháp đổ dữ liệu khác nhau để tăng hiệu suất cũng như tiết kiệm không gian bộ nhớ. Ví dụ nếu bạn lấy nhiều bản ghi thì sử dụng while để duyệt qua các bản ghi từ con trỏ SQL.
  • Hãy đảm bảo trước khi thực hiện các truy vấn các bạn cần phải tạo một kết nối với MySQL.

Lời kết

Còn rất nhiều các hàm trong PHP để làm việc với MySQL khác, nhưng ở bài viết này mình chỉ giới thiệu cho các bạn các hàm mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất. Các bạn có thể xem trang http://php.net/manual/en/book.mysql.php để có thể tìm hiểu thêm về các hàm hỗ trợ làm việc với MySQL khác.