Hướng dẫn tạo domain ảo với Xampp

VirtualHost là một cấu hình trong tập tin httpd.conf của apache, nó giúp máy tính / host  của bạn có thể tạo và làm việc với nhiều domain ảo. Nó giúp lập trình viên có nhiều domain ảo tùy chọn để có thể làm việc thuận tiện hơn, và giúp đồng bộ được tên domain để có thể giảm thiểu phát sinh lỗi khi cài đặt dự án chạy trên server. Trong phạm vi bài viết này, kienthucweb.net sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình nhiều domain ảo với phần mềm Xampp trên máy tính.

Xem thêm : Cài đặt và sử dụng phần mềm Xampp trên Windows

Yêu cầu cài đặt :

  1. Máy tính phải được cài đặt thành công Xampp;
  2. Luôn đảm bảo rằng Apache đang ở chế độ chạy;

Quá trình cấu hình domain ảo :

– Nếu bạn cài đặt Xampp mặc định vào ổ C của máy tính, thì bạn hãy đi theo đường dẫn thư mục sau :

 – Những cấu hình virtual host được đặt trong tập tin httpd-vhosts.conf và cú pháp cấu hình sẽ như sau:

Cài đặt virtual host trên xampp

Cài đặt virtual host trên xampp

– Như cấu hình trên, thì ta đang cấu hình domain ảo : thumotti.com trỏ tới dự án website thumoitticom trong thư mục htdocs của xampp. Nếu bạn chưa có thumoitticom thì hãy tạo một dự án website mới với Xampp.

Xem thêm : Hướng dẫn tạo website PHP đơn giản.

– Bước tiếp theo, chúng ta sẽ phải cấu hình trong tập tin hosts của windows. Các bạn hãy theo đường dẫn sau để tìm tập tin host :

Sử dụng tập tin hosts tạo nhiều domain ảo

Sử dụng tập tin hosts tạo nhiều domain ảo

Bạn mở tập tin hosts và chỉnh sửa cấu hình cho domain ảo : thumotti.com của chúng ta. Sử dụng NotePad để mở tập tin và chỉnh sửa ( lưu ý : hãy mở notepad với phân quyền Administrator ) :

 

Hoàn thành cài đặt :

Mở trình duyệt bất kỳ và gõ vào thanh địa chỉ : thumotti.com kết quả sẽ hiển thị ra trang dự án website của bạn. Như vậy, quá trình cấu hình một domain ảo cho dự án website của bạn đã hoàn tất, cũng tương tự như vậy bạn có thể làm với nhiều domain ảo khác tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn. Chúc bạn có thể cấu hình và cài đặt thành công nhiều domain ảo sử dụng xampp trên Windows.