Hướng dẫn sử dụng câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng biến, hằng và các toán tử trong PHP. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP. Những câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP cũng giống như mọi ngôn ngữ lập trình bậc cao khác đều mang tính logic và trìu tượng nên các bạn chỉ cần một chút suy luận logic là có thể giải quyết các bài toán thực tế một cách dễ dàng.

huong-dan-su-dung-bieu-thuc-lenh-re-nhanh-va-vong-lap-trong-php

Hướng dẫn sử dụng biểu thức lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong PHP

1. Câu lệnh rẽ nhánh IF ELSE

Câu lệnh rẽ nhánh If được sử dụng trong trường hợp bạn muốn thực hiện một lệnh hoặc khối lệnh khi thỏa mãn một điều kiện mà yêu cầu bài toán đưa ra. Và cũng có thực hiện một lệnh hoặc khối lệnh khi không thỏa mãn điều kiện đó. Chính vì vậy mà kết quả của điều kiện if luôn trả về là đúng hoặc sai. Nếu đúng thì làm như thế này, sai thì làm như thế kia.

Cú pháp

if(điều kiện){
   //Khối lệnh khi điều kiện thỏa mãn
} else {
 //Khối lệnh khi điều kiện không thỏa mãn
}

Ví dụ mẫu

2. Câu lệnh rẽ nhánh Switch Case

Bản chất của Switch Case là If, mục đích của câu lệnh này là để tối ưu hơn số lệnh phải viết khi có quá nhiều điều kiện so sánh.

Cú pháp

switch(biến){
      case giá trị 1:
            //Khối lệnh
           break;
     case giá trị 2:
           //Khối lệnh
           break;
     default:
           //Khối lệnh
           break;
}

Lưu ý: default là khối lệnh mặc định được chạy khi giá trị của biến không rơi vào trường hợp nào phù hợp với giá trị của mệnh đề case

Ví dụ mẫu:

Mình sẽ ví dụ cho các bạn một trường hợp đơn giản đó là chuyển từ một số sang chữ.

3. Vòng lặp For

Vòng lặp for được sử dụng trong trường hợp, số lần lặp được biết trước

Ví dụ mẫu:

Ý nghĩa  của đoạn code trên là đặt i = 1, tăng dần giá trị biến $i cho đến khi = 10 thì dừng lại không chạy vòng lặp này nữa. Kết quả sẽ là các số từ 1 đến 10.

Ngoài ra trong PHP còn có một hàm là: foreach để duyệt biến mảng như ví dụ sau:

4. Vòng lặp While, Do While

Chắc các bạn cũng từng nghe thầy giáo của mình, hay ở đâu đó rằng: Những gì for làm được thì while đều làm được, những gì while làm được thì chưa chắc for đã làm được phải không? Quả đúng là như vậy những gì for làm được thì while đều có thể giải quyết được.

Cũng như những ngôn ngữ lập trình khác, While có 2 cú pháp khác nhau như sau:

  • Đối với while

while(điều kiện){
     //Khối lệnh thực thi
}

Cơ chế hoạt động của while là kiểm tra điều kiện trước nếu thỏa mãn thì thực hiện các lệnh sau.

  • Đối với Do While

do{
     //Khối lệnh thực thi
} while (điều kiện);

Cơ chế hoạt động của do while là thực hiện trước, và kiểm tra điều kiện sau, nếu thỏa mãn thì tiếp tục chạy, còn nếu không thỏa mãn thì dừng lại. Cách hoạt động của Do While hay còn được gọi là “Tiền chảm, hậu tấu

Ví dụ mẫu: Để ví dụ cho những gì for làm được thì while cũng làm được mình sẽ viết một đoạn code mẫu để in từ 1 đến 10 như ví dụ của for

Lưu ý: Khi sử dụng while bạn cần xét điều kiện logic thật chặt chẽ, để có thể dừng lại nếu không sẽ gây ra trường hợp bị treo ứng dụng. Mặc định PHP thời gian chạy script tối đa là 30s vì vậy nếu hàm while làm ứng dụng bị treo 30s cũng sẽ tự động bị dừng hoạt động.

Lời kết

Như các bạn có thể thấy, chỉ cần một chút tư duy logic là hoàn toàn có thể giải quyết các bài toán trong thực tế một cách dễ dàng. Nếu như các bạn có gì không hiểu, có thể cùng nhau thảo luận ở phần bình luận của bài viết nhé. Mình sẽ giúp các bạn giải đáp cũng như tiếp nhận những gì còn thiếu sót của bài viết này. Chúc các bạn thu lượm được nhiều điều hay từ kiến thức web nhé!