Ghi và đọc tập tin nội dung text trong PHP

Ghi và đọc tập tin nội dung text trong PHP

Ghi và đọc tập tịn có nội dung thuần text là một thao tác cơ bản trong bất kỳ 1 ngôn ngữ lập trình nào đều có. Có rất nhiều vấn đề cần phải có kỹ năng này để giải quyết. Trong PHP cũng có những hàm file system để hỗ trợ việc thao tác với nội dung các tập tin trên ứng dụng của bạn. Đối với các server windows thì bạn không cần phải cấp quyền ghi, nhưng đối với các server linux thì các bạn lưu ý cần phải CHMOD 777 đó nhé!.

doc-va-ghi-noi-dung-file-text-trong-php

Đọc và ghi nội dung file text trong PHP

Hướng dẫn thao tác với tập tin trong PHP

  • Thao tác đọc tập tin.

Để đọc được tập tin ta có 2 cách, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cả 2 cách thông dụng này.

Cách 1:

Với cách này bạn sẽ đọc được toàn bộ nội dung từ “tên tập tin” truyền vào.

Cách 2:

Với đoạn mã này sẽ sử dụng hàm fopen để đọc tập tin ở các chế độ khác nhau, và nó có thể giúp bạn đọc 1 dòng cụ thể.

  • Thao tác ghi tập tin

Thao tác này sẽ ghi 2 chuỗi có xuống dòng vào tập tin test.txt. Ngoài ra khi chuyển từ chế độ write, sang append thì có thể ghi tiếp nội dung vào sau dòng cuối cùng của tập tin.

Chỉ với vài đoạn code như trên, các bạn có thể nghiên cứu thêm và có thể giải quyết được vấn đề đọc và ghi tập tin của mình một cách hoàn hảo rồi đó! 🙂