Cấu hình thư viện Zend Framework 2 cho nhiều dự án

Như trong bài viết Cài đặt Zend Framework 2 cơ bản   chúng ta đã cùng nhau cài đặt thành công một dự án chạy thư viên Zend Framework 2, nhưng đó chỉ hoạt động cho một dự án website đơn lẻ và khi chúng ta có nhiều dự án như vậy nữa thì đều phải cài đặt hết thư viện ZF2 sao? Quá tốn nhiều công sức và mất nhiều không gian lưu trữ ổ cứng tạo cảm giác dư thừa Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau cấu hình thư viện Zend Framework 2 sử dụng cho nhiều dự án/ project.

Yêu cầu cài đặt

  • Đã có bộ dự án mẫu ZendSkeletonApplication và bộ thư viện Zend Framework 2;
  • Biết sử dụng phần mềm XAMPP để khởi chạy Apache hoặc tương đương;

Quy trình cấu hình

Chúng ta sẽ cài đặt biến môi trương ZF2_PATH trong Windows để có thể tái sử dụng bộ mã nguồn thư viện Zend Framework 2 cho nhiều dự án cùng dùng một lúc.

  • Trước tiên, chúng ta sẽ tạo một thư mục để lưu trữ bộ thư viện ZF2 để có thể quản lý và sử dụng. Ở đây, tôi sẽ tạo một thư mục có tên ZF2Library trong thư mục htdocs của XAMPP và đặt thư viện Zend vào đó.
Cài đặt biến môi trường Zend Framework 2

Cài đặt biến môi trường Zend Framework 2

  • Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một biến môi trường ZF2_PATH trong Windows để lưu đường dẫn tới thư mục chúng ta vừa tạo, nơi lưu trữ bộ thư viện ZF2.

    Cài đặt biến môi trường ZF2_PATH

    Cài đặt biến môi trường ZF2_PATH

  • Sau khi cấu hình xong, chúng ta sẽ phải khởi động lại Apache để làm việc với biến môi trường mới. Như vậy, là quá trình cấu hình đường dẫn thư viện đã hoàn tất.

Chạy các dự án ZF2 thử nghiệm

–  Chúng ta sẽ tạo những dự án Zend Framework 2 mới và cho chúng cùng sử dụng thư viện ZF2 chung vừa tạo. Ở đây chúng ta sẽ tạo các dự án zf2simple1zf2simple2 có cấu trúc thư mục giống dự án mẫu ZendSkeletonApplication. Và chúng ta có thể tạo các domain ảo vào các dự án này : zf2simple1.comzf2simple2.com

Xem thêm :  Hướng dẫn tạo domain ảo với Xampp

Như vậy, chúng ta đã cấu hình thành công thư viện Zend Framework 2 tái sử dụng cho nhiều dự án, giúp chúng ta tiết kiệm được quá trình cài đặt và quản lý thư viện đồ sộ này. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.