Giới thiệu về kiến thức web!

Kiến thức Web là một website chia sẻ các kiến thức liên quan tới lĩnh vực website miễn phí. Tập hợp những bạn trẻ yêu thích công nghệ thông tin. 

Mục đích của website là hướng dẫn và chia sẻ những kiến thức web từ đơn giản đến nâng cao cho các bạn yêu thích lập trình web cũng như thế giới internet.

Hiện tại Kiến thức web cung cấp những tài nguyên sau:

  • Kiến thức PHP từ cơ bản đến nâng cao
  • Kiến thức về Cơ sở dữ liệu
  • Kiến thức về PHP Zend Framework
  • Các công cụ về lập trình web
  • Kiến thức về WordPress
  • ….

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng mang đến những kiến thức bổ ích cho tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn!